Sønderjyllandskredsen er en valgkreds for områdets lokalafdelinger, som har til opgave at vælge repræsentanter til landsstyrelsen.

Kredsen har en koordinerende funktion mellem lokalafdelingerne og landsforeningen med henblik på at virkeliggøre foreningens formål inden for kredsens geografiske område.

 

Følgende lokalafdelinger indgår i kredsen:

Haderslev-Frøs Herred fb

Sydslesvig fb

Sønderborg-Gråsten fb

Tønder-Skærbæk-Toftlund  fb

Aabenraafb