Sønderjyllands kredsstyrelse består af følgende:

 

Formand    
Tage Sørensen
23934988
nordentst@gmail.com

Næstformand  
Anke Spoorendonk
+49 171 8223512
anke.spoorendonk@ssw.de

Kasserer & Sekretær  
Jørn Mejborn
29903476
joern.mejborn@bbsyd.dk

Mening bestyrelsesmedlem 
Jens Peter Thestrup
74426210
jenspeter@thestrup.net

Mening bestyrelsesmedlem
Ann Møller Gram
40793506
annoggunnar@gmail.com

Mening bestyrelsesmedlem
Karen Margrethe Fink
21201932
karenmargrethefink@gmail.com