Sønderjyllandskredsen er en valgkreds for områdets lokalafdelinger, som har til opgave at vælge repræsentanter til landsstyrelsen.

Kredsen har en koordinerende funktion mellem lokalafdelingerne og landsforeningen med henblik på at virkeliggøre foreningens formål inden for kredsens geografiske område.

 

Følgende lokalafdelinger indgår i kredsen:

Haderslev-Frøs Herred

Sydslesvig

Sønderborg-Gråsten

Tønder

Aabenraa