Sønderjyllands kredsstyrelse 

 

Anke Spoorendonk
Mobil: +49 171 822 3512
e-mail: anke.spoorendonk@ssw.de

Næstformand og medlem af landsstyrelsen
Karen Margrethe Fink
Tlf.: +45 2120 1932
e-mail: karenmargrethefink@gmail.com

Kasserer og sekretær
Jørn Mejborn
Tlf.: +45 2990 3476
e-mail: joern.mejborn@stofanet.dk

Suppleant til landsstyrelsen
Tage Sørensen
Tlf.: +45 2393 4988
e-mail: nordentst@gmail.com

Suppleant til landsstyrelsen
Jette Langballe
Mobil: +45 5194 8549
e-mail: Jlangballe6@gmail.com